Partout en Laura hadden een date op 22 maart - wij hopen op puppy's rond 20 mei !
Partout & Laura had a date 22 March - we're hoping to have puppies around 20 May ! 

 


 


 

  ENTER OUR WEBSITE  

Last update: 22/04/2018